Kế hoạch Số 17/KH-SKHCN: Phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học nhằm phát triển thương hiệu Làng nghề chăn nuôi, chế biến rắn Vĩnh Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc

17/08/2017

Các tin đã đưa ngày: