Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo và Tổ công tác của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

03/11/2021

Xem nội dung tại đây

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: