Quyết định số 162/QĐ-SKHCN: Thanh tra về việc chấp hành các quy định của Luật Đo lường, Luật Năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng và quản lý phương tiện đo, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh năm 2017

17/08/2017

Các tin đã đưa ngày: