Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nhiệm vụ của ngành Nội vụ để thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước giai đoạn 2021 -2025

22/09/2021

Xem nội dung tại đây

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: