Về việc phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

18/08/2021

Xem nội dung chi tiết tại đây

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: