Phê duyệt Đề án Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, thôn, liên thôn thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

11/08/2021

Xem nội dung tại đây

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: