Kê hoạch Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

11/08/2021

Xem nội dung tại đây

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: