Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh

11/08/2021

Xem nội dung tại đây

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: