Quyết định V/v phê duyệt bổ sung kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

15/07/2021

Xem nội dung tại đây

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: