Quyết định Phê duyệt đề án tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấnkỹ năng nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2023

22/07/2021

Xem nội dung tại đây

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: