Quyết định số 1996/QĐ-CT ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

29/07/2021

Xem nội dung chi tiết tại đây

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: