Quyết định số 1552/QĐ-CT ngày 16/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trong bảo vệ trẻ em và hợp tác con nuôi quốc tế trên địa bàn tỉnh

30/06/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: