Quyết định số 1040/QĐ-CT ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, Công ty Cổ phần Thép Việt Đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020

14/05/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: