Đảng bộ thành phố Phúc Yên tăng cường chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV

18/05/2020

Cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ thành phố Phúc Yên đang tiến hành các khâu chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng nhất nhiệm kỳ: Tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố. Từ tháng đầu tháng 5/2020, 4/22 đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội; 18 Đảng bộ còn lại sẽ tổ chức xong trước ngày 11/6/2020.

Chúng tôi đến phường Trưng Trắc khi Đảng bộ phường đang hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Hùng Kiên, Bí thư Đảng bộ phường cho biết: “Đảng bộ phường Trưng Trắc hiện có 16 chi bộ với 534 đảng viên. Đến nay, 16/16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường đã tổ chức xong Đại hội, bầu ra 46 đồng chí trong Ban chi ủy, bầu 114 đại biểu chính thức và 16 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quan điểm của chúng tôi là để Đại hội thành công tốt đẹp thì công tác chuẩn bị phải được chu đáo, kỹ càng. Dự kiến Đại hội Đảng bộ phường sẽ diễn ra trong 2 ngày, 18-19/5/2020. Đến thời điểm này, mọi công việc đã hoàn tất. Đảng ủy thống nhất hoàn thành các khâu chuẩn bị sớm thì mới có thời gian xem xét và chỉnh sửa, tránh những sơ suất không đáng có xảy ra.”

Để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội, ngay từ cuối năm 2019, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị các bước để chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội; thành lập 4 tiểu ban và 3 tổ giúp việc phục vụ Đại hội Đảng bộ phường. Đến nay, các văn kiện trình Đại hội đã được Tiểu ban văn kiện hoàn thiện bước cuối cùng. Việc lấy ý kiến tham gia đóng góp dự thảo văn kiện bảo đảm chặt chẽ, công khai, từ Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Ban chấp hành mở rộng, nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ đến các chi bộ trực thuộc. Các góp ý được Đảng ủy tiếp thu và bổ sung phù hợp, đặc biệt là những đóng góp về tồn tại, khuyết điểm và phương hướng thực hiện nhiệm kỳ tới.  

 Để bảo đảm chặt chẽ trong công tác nhân sự, Đảng ủy phường phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị thực hiện quy trình 5 bước về công tác nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Đảng ủy tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên dự kiến nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trình Ban thường vụ Thành ủy Phúc Yên phê duyệt. Theo đồng chí Bí thư Đảng bộ, việc công khai, minh bạch, chặt chẽ ngay từ đầu là việc làm cần thiết để nhân dân tin tưởng vào Đảng, chính quyền và để Đại hội thành công tốt đẹp: “Công tác nhân sự được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Để có đội ngũ cán bộ kế cận bảo đảm chất lượng, chúng tôi đã có kế hoạch dài hơi, chuẩn bị kỹ lưỡng từ những năm trước. Do vậy, đến thời điểm này, nhân sự cấp ủy của địa phương bảo đảm đúng quy định Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Kế hoạch số 48 của Thành ủy Phúc Yên".  

Việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được Đảng bộ đặt lên hàng đầu. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 17% - 20%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ gia đình có kinh tế giàu và khá chiếm 70% dân số toàn phường; hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,16%. Địa phương đã tạo điều kiện để các hộ gia đình, cá nhân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Với 35 chi, đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ thành phố Phúc Yên có hơn 5.900 đảng viên. Để Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đúng tiến độ và thành công, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc thường xuyên báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội. Đồng thời, chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy trực tiếp làm việc với từng Đảng bộ cơ sở về công tác chuẩn bị Đại hội; kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của cơ sở liên quan đến việc tổ chức đại hội để xem xét, cho ý kiến theo thẩm quyền và báo cáo, đề xuất, kiến nghị cấp trên giải quyết.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phúc Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2020. Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ nguồn địa phương, bảo đảm đúng quy định. Việc xây dựng quy hoạch cán bộ và bổ sung quy hoạch cán bộ được thực hiện đầy đủ các bước theo quy định; cán bộ được đưa vào quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ, độ tuổi theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tiểu ban văn kiện đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị, chuyển các đảng bộ trực thuộc thảo luận, góp ý.  

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền các kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ qua, Thành ủy, chính quyền thành phố đang tập trung chỉ đạo các địa phương phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo: Hồng Yến

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=9980

Các tin đã đưa ngày: