Đại hội Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

14/05/2020

Sáng 13/5/2020, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết  Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Chi bộ chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể và hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hội nghị tọa đàm các hợp tác xã sản xuất kinh doanh tổng hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh cho 120 hợp tác xã; tổ chức cho 12 hợp tác xã tham gia hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ do Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức. Trong 5 năm qua, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã thực hiện giải ngân cho 539 lượt hợp tác xã có dự án vay vốn khả thi với tổng số tiền 236 tỷ đồng; giải ngân 1,61 tỷ đồng cho 36 hộ gia đình vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm và 4,2 tỷ đồng cho 10 hợp tác xã môi trường trong tỉnh vay. Các hợp tác xã được vay vốn để mở rộng quy mô kinh doanh, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chi bộ lãnh, chỉ đạo triển khai kịp thời những chủ trương, chính sách của nhà nước; hỗ trợ các hợp tác xã phát triển, tạo sự chuyển biến đối với kinh tế hợp tác xã trên các mặt: Quan hệ sở hữu, phương thức sản xuất và phân phối sản phẩm; phát triển bền vững nguồn lực con người, cơ sở vật chất, kỹ thuật trình độ, công nghệ và tiềm lực tài chính.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ khóa V. Đồng chí Phan Thị Định, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo: Đức Hiền

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=9973

Các tin đã đưa ngày: