Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

11/05/2020

Sáng 8/5, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Dân tộc đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn. Ban Dân tộc đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tốt Đề án 196 về nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; các chương trình giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số…Qua đó, đã thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số ngày càng phát triển, bản sắc văn hóa được duy trì và phát huy, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Từ năm 2015 đến nay, cùng với việc hoàn thành mục tiêu đưa xã Yên Dương và 7 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh ra khỏi chương trình 135, Ban Dân tộc đã bàn giao đưa vào sử dụng 4 công trình cấp nước tập trung, hỗ trợ 413 hộ dân tộc thiểu số cải tạo nguồn nước sinh hoạt phân tán; hỗ trợ trực tiếp cho gần 10.000 lượt người dân tộc thuộc hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn mua giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú ý phục vụ sản xuất. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, cấp hơn 20.000 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Ban Dân tộc tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên xây dựng khối đoàn kết trong chi bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; xây dựng chi bộ, cơ quan và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy, Phó Bí thư chi bộ khóa IV, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo: Lê Duyên

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=9960

 

Các tin đã đưa ngày: