Đảng bộ các xã, phường, thị trấn: Bình Dương, Đại Đình, Xuân Hòa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025

11/05/2020

Trong hai ngày 7- 8/5/2020, Đảng bộ các xã, phường, thị trấn: Đại Đình, huyện Tam Đảo; Bình Dương, huyện Vĩnh Tường; Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đây là Đại hội được Huyện ủy Tam Đảo chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các đồng chí: Vũ Việt Văn, Hoàng Văn Toàn tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy thị trấn Đại Đình đề ra các giải pháp sát thực, hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 13%, giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 50 triệu đồng, tăng 28% so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông - lâm - thủy sản chiếm 22%; công nghiệp chiếm 30%; dịch vụ chiếm 48%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị trấn 5 năm qua ước đạt trên 100 tỷ đồng, tăng 224,6% so với nhiệm kỳ trước. Mỗi năm, thị trấn giải quyết việc làm mới cho trên 310 lao động; tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 2,3%. Năm 2018, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, tháng 2/2020 được công nhận là thị trấn. 

Công tác xây dựng đảng được Đảng ủy thị trấn quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 74 đảng viên mới. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được tăng cường, hệ thống chính trị được tinh gọn, bộ máy cán bộ không chuyên trách ở thị trấn, tổ dân phố được sắp xếp phù hợp, hoạt động nền nếp, hiệu quả. Thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy, thị trấn đã giảm được 24 người hoạt động không chuyên trách.  

Thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Đại Đình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, lấy dịch vụ, du lịch làm mũi nhọn gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách ước đạt 21 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân cả giai đoạn đạt từ 13% trở lên. Hằng năm, tạo việc làm mới cho trên 300 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm đến năm 2025 còn dưới 1%.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020- 2025 và bầu 15 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ XV được Thành ủy Phúc Yên chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Bá Huy tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đoại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Xuân Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững”, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa đã tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV trên tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn hằng năm tăng bình quân 6%; thu ngân sách 5 năm đạt 85,5 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với nhiệm kỳ trước. Phường đã hoàn thành một số dự án trọng điểm như: Dự án đất dịch vụ, khu trung tâm hành chính phường, đường giao thông nội thị giai đoạn 1, 2… Công tác văn hóa, giáo dục, xã hội có nhiều chuyển biến; chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường được duy trì, nâng cao; an ninh - quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất và chiều sâu.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 37 đảng viên mới. Hằng năm, 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt  và xuất sắc nhiệm vụ. 

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Xuân Hòa tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế; tập trung quản lý công tác quy hoạch, đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; tăng cường phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền. Phấn đấu giá trị kinh tế bình quân hằng năm tăng từ 6%-8%; tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 ước đạt 632 tỷ đồng; thu ngân sách bình quân hằng năm tăng từ 7%-10%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5% theo tiêu chí mới. Hằng năm, 90% các tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, trên 95% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đảng bộ phường mỗi năm kết nạp từ 6-8 đảng viên mới; trên 70% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có sự tham dự của 135 đảng viên tiêu biểu đại diện cho gần 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Bình Dương đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Nổi bật là xã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, đưa nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 10,5%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 28,12 triệu đồng năm 2015 lên 50,2 triệu đồng năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,54% vào cuối năm 2019. Trong công tác xây dựng Đảng, 5 năm qua, Đảng bộ kết nạp mới 38 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 80%.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, thống nhất cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Đưa nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 11 - 12,5%; thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt trên 70 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm theo tiêu chí mới từ 0,3- 0,5%. Đến năm 2025 xây dựng được từ 2 - 4 thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và đưa xã Bình Dương trở thành đô thị loại V. Đảng bộ hằng năm kết nạp mới từ 6 - 8 đảng viên; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 14 đồng chí và bầu 8 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Cùng với Bình Dương, trong ngày 8/5, các xã: Vân Xuân, Ngũ Kiên, Đại Đồng, Kim Xá và Yên Bình của huyện Vĩnh Tường cũng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo: PV

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=9959

Các tin đã đưa ngày: