Các địa phương, đơn vị tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

08/05/2020

*Ngày 7/5, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tới dự và chỉ đạo đại hội.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trà Hương
 

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ BHXH tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành.

Nhiệm kỳ qua, công tác khai thác, phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN; công tác thu - chi và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ, thẻ BHXH, BHYT; công tác giám định BHYT, thực hiện chế độ BHXH; công tác kế hoạch, tài chính và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; công tác ứng dụng CNTT; tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; công tác tổ chức cán bộ; công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN và nhiều hoạt động chuyên môn khác được triển khai đồng bộ và có hiệu quả.

Chất lượng mọi mặt công tác được nâng lên nhờ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, từng bước hiện đại hóa và chuyên môn hóa, đảm bảo chính xác, minh bạch trong thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, nhất là trong các lĩnh vực chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.

Đến ngày 31/12/2019, mức độ bao phủ BHXH là 32,8% lực lượng lao động, BHTN là 30,5% lực lượng lao động và BHYT là 92,5% dân số. Số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng 364.831 người. BHXH tỉnh đã cấp sổ BHXH đạt 99,76% số người tham gia BHXH với hơn 220.500 sổ; cấp thẻ BHYT cho 100% số người tham gia BHYT với hơn 1,038 triệu người; thực hiện giám định chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho 6.832.251 lượt người với chi phí 5.308,5 tỷ đồng.

5 năm liên tục, BHXH tỉnh tiếp nhận và phân bổ kịp thời 17.333 tỷ đồng từ nguồn kinh phí BHXH Việt Nam cấp để chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, đã chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là 17.801 tỷ đồng. 5 năm qua, trung bình mỗi năm, BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định hơn 900.000 hồ sơ; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn chế độ, chính sách về BHXH, BHYT được người lao động và nhân dân tin tưởng.

Cùng với lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ. Đảng bộ BHXH tỉnh luôn bám sát định hướng công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của ngành tới 100% cán bộ, đảng viên trong cơ quan, cụ thể hóa các nội dung, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ổn định tư tưởng, củng cố lập trường, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chi, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ BHXH tỉnh xác định “Phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm xây dựng hệ thống BHXH tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”.

Tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị tại đại hội, các đại biểu đã đưa ra nhiều nội dung, đề xuất, đánh giá rút kinh nghiệm những kết quả đạt được trong lãnh đạo công tác chuyên môn, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng chính trị, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, nhất là vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng đối với cơ quan, các tổ chức đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà đại hội đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ BHXH tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, trên cơ sở bám sát định hướng của BHXH Việt Nam, tăng cường quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà đại hội đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; thống nhất, thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Cùng ngày, Đảng bộ xã Tân Lập, huyện Sông Lô tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được chọn làm điểm tổ chức Đại hội điểm của huyện.Tới dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Lô; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Bí thư Huyện ủy Sông Lô Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Thế Hùng
 

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tân Lập tập trung lãnh đạo và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chú trọng phát triển đảng viên mới.

Đảng bộ xã Tân Lập lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ nét, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh mẽ.

Tổng giá trị thu nhập toàn xã năm 2019 đạt trên 243 tỷ đồng, nhịp độ tăng bình quân 5 năm 16,4%. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người tăng cao so với đầu nhiệm kỳ, năm 2019 đạt trên 38 triệu đồng/người/năm.

Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc nhờ triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM hướng tới thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Các thiết chế văn hóa được tăng cường; cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục được nâng lên.

Chính sách an sinh xã hội được quan tâm giải quyết; công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tân Lập tiếp tục bám sát mục tiêu đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, sự điều hành hiệu quả của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN.

Thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM nâng cao; 100% số thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2025, nhịp độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1%; 90% hộ đạt tiêu chí Gia đình văn hóa; 100% số thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa. 100% chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ đạt TSVM.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phùng Thị Kim Nga ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để đạt được những chỉ tiêu và kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lập cần tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện linh hoạt những giải pháp mang tính đột phá, năng động, sáng tạo, lãnh đạo tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, nhất trí cao, đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; thông qua Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Cùng ngày, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cơ quan THADS của tỉnh đã tập trung thực hiện các trình tự, thủ tục về THADS theo đúng quy định của pháp luật; ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực thi hành.

 

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Trường Khanh
 

 

Công tác xác minh, phân loại việc, tiền có điều kiện và chưa có điều kiện giải quyết bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. Từ năm 2015 đến nay không để xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh.

Các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm đề ra. Năm 2015, Cục THADS tỉnh đã thi hành xong về tổng số việc đạt tỷ lệ 92%, vượt chỉ tiêu Tổng Cục THADS giao; năm 2019 thi hành xong về tổng số việc đạt tỷ lệ 85,9%, vượt 12,9% chỉ tiêu được giao.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KN,TC của công dân cũng được các cơ quan THADS tỉnh kịp thời giải quyết, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, chính trị, lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Cục THADS tỉnh đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu hàng năm đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các đơn vị đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; 95% cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp từ 3-5 đảng viên mới…

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 5 Ủy viên BCH Chi bộ Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

*Cùng ngày, Đảng bộ xã Lý Nhân đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền, nhiều chỉ tiêu KT-XH của xã Lý Nhân đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV đề ra.

Nhịp độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 9,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/năm, tăng 15 triệu đồng so năm 2015. Xã đạt chuẩn NTM năm 2015…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Lý Nhân đề ra các mục tiêu phấn đấu nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt từ 10-12%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 70 triệu đồng; giảm hộ nghèo hàng năm từ 0,2-0,25%; mỗi năm kết nạp từ 5-6 đảng viên…

Đại hội Đảng bộ xã Lý Nhân đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Cùng ngày, Đảng bộ xã Vũ Di (Vĩnh Tường) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Di đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 10,74%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 33,98 triệu đồng năm 2015 lên ước đạt 60 triệu đồng năm 2020. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 30 đảng viên…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Vũ Di đề ra nhiều mục tiêu, trong đó phấn đấu nhịp độ giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 11-12%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng; xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao… Hàng năm, kết nạp từ 4-6 đảng viên. Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vũ Di đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 14 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

* Cùng ngày, Đảng bộ xã Thái Hòa (Lập Thạch) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thái Hòa đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng trong lãnh đạo địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Thái Hòa phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 33,03%; công nghiệp, TTCN và xây dựng 22,31%; thương mại và dịch vụ 44,66%. Thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2019 đạt 40,2 triệu đồng/năm (mục tiêu đại hội 30 triệu đồng).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, quốc phòng - an ninh… được chú trọng triển khai thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên...

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất cao với các mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; đồng thời, tập trung làm rõ một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả các mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu 15 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Theo: P.V

http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/70101/cac-dia-phuong-don-vi-to-chuc-dai-hoi-dang-nhiem-ky-2020-2025.html

Các tin đã đưa ngày: