Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023

29/04/2020

Ngày 28/4/2020, Chi bộ Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quang Nguyên - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN và 28 đảng viên trong chi bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và thông qua các bản báo cáo; đây là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí và sự quyết tâm của toàn Chi bộ trước những yêu cầu đổi mới của đất nước nói chung và ngành KH&CN nói riêng. Cụ thể, nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ đã đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Đa số cán bộ, đảng viên đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ, cấp ủy Đảng, có tinh thần trách nhiệm, yên tâm phấn khởi công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quá trình triển khai thực hiện. Chi bộ đã có những biện pháp chỉ đạo kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi triển khai công việc. Tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành một số văn bản quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, mỗi đảng viên luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị mình cũng như chức năng, nhiệm vụ của Sở để tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Lãnh đạo sở và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sinh hoạt chi bộ hằng tháng luôn luôn được duy trì đều đặn và thường xuyên, đã có những đổi mới trong sinh hoạt chi bộ như tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, ngoài nội dung kiểm điểm công tác chuyên môn, chi bộ còn thảo luận những vấn đề về tình hình thời sự quốc tế, trong nước và trong tỉnh để cán bộ, đảng viên tham gia phát biểu thể hiện quan điểm, nhận thức của mình. Tổ chức tốt các đợt học tập và quán triệt nghị quyết. Làm tốt công tác báo cáo và thông tin đối với Đảng uỷ cấp trên và đảng viên trong Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Nguyên - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN đã ghi nhận các kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020; đồng thời định hướng cho chi bộ một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022. 

Sau khi thông qua Đề án nhân sự Chi bộ Khối Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2020 – 2023 và tổ chức bầu cử theo đúng quy định, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy khóa mới và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Công Quang - Bí thư, đồng chí Trần Nguyên Lý - Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - chi ủy viên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Quang - Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ hứa sẽ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: