Huyện Vĩnh Tường: 5 xã, thị trấn đã tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

05/05/2020

Từ 2/5 đến 4/5/2020, Đảng bộ các: Việt Xuân, Vĩnh Sơn, Thượng Trưng, Yên Lập và Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội, Đảng bộ các xã, thị trấn đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, công khai, dân chủ, Đại hội Đảng bộ 5 xã, thị trấn đã bầu đã sáng suốt bầu 64 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo: Thúy Hường

http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/69985/huyen-vinh-tuong-5-xa-thi-tran-da-to-chuc-dai-hoi-dang-bo-nhiem-ky-2020-2025.html

Các tin đã đưa ngày: