Xã Chấn Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

29/11/2019

Chấn Hưng là một xã nằm ở phía Bắc huyện Vĩnh Tường giáp danh các xã: Yên Bình, Kim Xá, Nghĩa Hưng, Đại Đồng, Hợp Thịnh - Tam Dương, Đồng Văn- Yên Lạc, có diện tích đất tự nhiên là 532,4 ha, diện tích đất nông nghiệp là 351,21 ha, chiếm 67,1 % diện tích đất của xã, toàn xã có 9.532 nhân khẩu, có 07 thôn dân cư, có 06 HTX dịch vụ.

Ảnh minh họa

Từ một xã với xuất phát điểm thấp, từ khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Chấn Hưng chỉ đạt 07/19 tiêu chí. Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là một nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng. Ngay từ những ngày đầu triển khai,  Đảng ủy - HĐND - UBND xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong gần 10 năm qua, xã Chấn Hưng đã huy động gần 277 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 100% tuyến đường trục xã, thôn, đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41,2 triệu đồng/người/năm; đời sống nhân dân đã được từng bước nâng lên rõ nét, số hộ khá và giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,33%; trên 96% người dân trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên. Đặc biệt, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, những tồn tại, hạn chế trong nhiều lĩnh vực trước đó cơ bản được khắc phục; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân có sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ cùng đồng sức, chung lòng đưa Chấn Hưng phát triển ổn định, bền vững. Ngày 29/11/2019, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định, Bằng công nhận xã Chấn Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, xã Chấn Hưng cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân mục tiêu xây dựng NTM, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang phát triển công nghiệp, dịch vụ, trong đó thu hút đầu tư các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và các sản phẩm từ nông nghiệp; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương DTĐR, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển thêm nhiều chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, xây dựng các mô hình về kinh tế, văn hóa, thực hiện tốt các phong trào bảo vệ môi trường, tích cực chủ động cải tạo xây dựng hệ thống cống rãnh thu gom nước thải tại khu dân cư tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các nội dung duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các nội dung thực hiện xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, thực hiện tốt quan điểm xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; đẩy mạnh phong trào thi đua Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, triển khai tới toàn thể các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân thực hiện phong trào thi đua, phấn đấu duy trì và nâng cao các tiêu chí hiện có gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về mọi mặt, nhất là về môi trường, đất đai, an ninh, trật tự; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025,... góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu Huyên (t/h)

 

Các tin đã đưa ngày: