Nghiên cứu, khảo nghiệm, đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa (gạo đỏ) có lợi cho sức khỏe trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

03/09/2019

Sáng ngày 30/08/2019, Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ Sở KH&CN Vĩnh Phúc do đồng chí Nguyễn Kim Tuấn - Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ nhiệm vụ “Nghiên cứu, khảo nghiệm, đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa (gạo đỏ) có lợi cho sức khỏe trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” do Trung tâm Giống cây trồng Vĩnh Phúc thực hiện.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan thực hiện đã thực hiện được một số nội dung như sau: Thu thập số liệu, tài liệu đánh giá điều kiện thổ nhưỡng, tiểu khí hậu và điều kiện canh tác sản xuất giống lúa (gạo đỏ) có lợi cho sức khỏe phục vụ cho tổng quan nghiên cứu, thuyết minh thực hiện đề tài; khảo nghiệm cơ bản giống lúa gạo đỏ Huyết Rồng, ĐT 128 đối chứng là giống BG1; khảo nghiệm sản xuất các giống lúa gạo đỏ Hồng hương ĐT 128, Huyết Rồng đối chứng là giống BG1; phân tích chất lượng gạo của các giống lúa gạo đỏ có lợi cho sức khỏe giống lúa Hồng hương ĐT 128, BG1 “ĐTL 2”, Huyết Rồng, Hương thơm số 1 (đối chứng); lựa chọn các giống lúa gạo đỏ và hoàn thiện quy trình sản xuất giống lúa gạo đỏ có lợi cho sức khỏe, có triển vọng trên địa bàn tỉnh; mô hình thử nghiệm đánh giá khả năng thích ứng của giống lúa gạo đỏ có lợi cho sức khỏe phù hợp với điều kiện sinh thái của Vĩnh Phúc.

Cuối buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Tuấn - Trưởng đoàn đã đánh giá cao tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy mô, tiến độ đề ra theo khung lịch thời vụ gieo trồng. Đồng chí đề nghị cơ quan thực hiện nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện chứng từ và hồ sơ còn thiếu, tiến tới nghiệm thu cấp cơ sở và cấp tỉnh trong thời gian tới.

Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: