10 năm, Vĩnh Phúc huy động hơn 12.800 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

19/11/2019

Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động được sức dân và kịp thời có các cơ chế, chính sách hỗ trợ, sau 10 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở Vĩnh Phúc có nhiều khởi sắc, đời sống của bà con ngày càng được nâng cao.

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, năm 2010, Vĩnh Phúc mới có 14 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 80 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 6,6 tiêu chí. Bên cạnh đó, hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhân lực khu vực nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tuy được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn...

Đứng trước những khó khăn này, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31 về cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới; UBND tỉnh ban hành 41 Quyết định cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh. Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh đã thành lập và thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo xây thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn. Cùng với đó, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức dân cùng tham gia Chương trình.

Đến nay, sau 10 năm thực hiện chương trình, toàn tỉnh đã huy động được 12.897 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó, Trung ương hỗ trợ 101 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 7.800 tỷ đồng, nguồn tín dụng trên 3.200 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp trên 150 tỷ đồng và người dân đóng góp hơn 635 tỷ đồng.

Sự đổi mới, sáng tạo, với nhiều cách làm khác nhau phù hợp với từng địa phương, Vĩnh Phúc đã thu được “trái ngọt” sau 10 năm nỗ lực triển khai thực hiện từng tiêu chí theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm và dễ làm trước, khó làm sau. Đến nay, toàn tỉnh có 109/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 4 huyện, thành phố là: Yên Lạc, Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Phúc Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Về mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, hết tháng 10/2019, có 112/112 xã đạt chuẩn 13 tiêu chí gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh; 111/112 xã đạt 4 tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 110/112 xã đạt 2 tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật...

Việc xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Trong quá trình lập, phê duyệt và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các xã nằm ngoài vùng nhưng có tốc độ đô thị hóa cao đã chú trọng và thực hiện tốt việc quy hoạch và triển khai thực hiện các điểm, khu dân cư mới có tiềm năng, đáp ứng nhu cầu bố trí dân cư mới trên địa bàn và khu đô thị lân cận. Các xã nằm trong vùng đô thị đã chú trọng công tác cải tạo, mở rộng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp thoát nước, xây dựng khu dân cư theo hướng đô thị. Thương mại, dịch vụ ở khu vực nông thôn ngày càng phát triển, với 99% xã có chợ trong quy hoạch được xây dựng, cải tạo đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, cùng với nỗ lực để có 100% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm nay, Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với nhiều chương trình, đề án, dự án cụ thể nhằm dịch chuyển cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu lao động khu vực nông thôn; xây dựng các vùng chuyên canh, các khu chăn nuôi tập trung với những mô hình liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của người dân khu vực nông thôn.

Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc 10 năm qua tại buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm với đoàn cán bộ BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, cùng với công tác chỉ đạo, điều hành phải sâu sát, quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành thì mấu chốt để triển khai thành công từng tiêu chí là việc huy động được sức dân và triển khai các mô hình điểm. Bên cạnh đó các cấp ủy đảng, chính quyền cần coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phê bình, uốn nắn những tổ chức, cá nhân làm chưa tốt. Đặc biệt, việc huy động, vận động người dân hiến đất, đóng góp công sức, tiền của phải công khai, minh bạch, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong dân và cần gắn chương trình xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa theo hướng đồng bộ từ quy hoạch đến triển khai thực hiện.

Với những bước đi bài bản và có lộ trình rõ ràng, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Theo Thanh Nga: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: