Bí thư chi bộ thôn tâm huyết với phong trào xây dựng nông thôn mới

18/11/2019

Nhiệt tình, tâm huyết, khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, ông Trần Quốc Chử, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Phủ Yên 1, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường đã góp phần không nhỏ vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nhờ những người như ông Chử, phong trào xây dựng nông thôn mới trong thôn ở
 xã Yên Lập được hoàn thành đúng kế hoạch

Thôn Phủ Yên 1 có trên 1.300 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng nghề nông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong thôn đã tích cực đóng góp ngày công, hiến đất và tiền của để xây dựng các công trình phúc lợi, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, đưa Yên Lập trở thành xã nông thôn mới.

Ông Chử cho biết: Phủ Yên 1 là thôn có số dân đông thứ 2 trong xã, nhân dân làm nông là chính nên nhận thức còn hạn chế, ban đầu, việc xây dựng nông thôn mới, trong đó có hiến đất làm đường giao thông nông thôn chưa nhận được đồng tình ủng hộ từ người dân. Với cương vị Bí thư chi bộ, trưởng ban phát triển thôn, ông Chử cùng các thành viên trong ban mặt trận, ban phát triển thôn họp bàn và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên từ việc xác minh mốc giới, cắm cọc đến tuyên truyền các hộ hiến đất làm đường giao thông nội đồng. Công tác tuyên truyền được vận dụng linh hoạt, mọi lúc mọi nơi, có khi trong bữa tiệc làng, việc ăn hỏi, cưới xin con em người thân, dân làng trong thôn. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, ông cùng các thành viên lặn lội đến từng nhà tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, người dân dần hiểu ý nghĩa và lợi ích từ xây dựng nông thôn mới mang lại, đã nhiệt tình ủng hộ, tham gia.  

Nhân dân trong thôn đã hiến hơn 2.000m2 đất để hoàn thành, đưa vào sử dụng 5 tuyến đường giao thông nội đồng với tổng chiều dài hơn 1.700m. Riêng tuyến Hóc Rẽ - đường sắt có chiều dài hơn 1.100m, 39 hộ trong thôn đã hiến hơn 1.500m2 đất. Ngoài ra, 2 tuyến rãnh nước thải với tổng chiều dài hơn 200m của 2 xóm trong thôn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong thôn. Cũng với những đóng góp tích cực của nhân dân, nhà văn hóa thôn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, ông Chử cho biết: “Để nông thôn mới thực sự bền vững, điều quan trọng là không ngừng khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nhân dân, mọi việc được bàn bạc thấu đáo, đặt lợi ích tập thể lên trên hết".

Theo Hồng Yến: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: