Tam Dương đẩy nhanh tiến độ về đích huyện nông thôn mới

28/10/2019

Theo lộ trình, huyện Tam Dương phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2019. Đến thời điểm này, huyện vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 2 tiêu chí chưa đạt và tập trung chỉ đạo xã Đồng Tĩnh hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Ảnh minh họa

Tính đến thời điểm này, huyện Tam Dương đã có 7/9 tiêu chí đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn gồm: Về quy hoạch (tiêu chí 1) - có quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyệt; về thủy lợi (tiêu chí 3) - có hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch; về điện (tiêu chí 4) - có hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống. Về y tế, văn hóa, giáo dục (tiêu chí 5) - có bệnh viện huyện (Trung tâm y tế huyện) đạt chuẩn bệnh viện hạng 3, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện đạt chuẩn và có nhiều hoạt động văn hóa thể thao kết nối với các xã có hiệu quả, tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn so với yêu cầu. Về sản xuất (tiêu chí 6) - trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như dưa chuột xã An Hòa, su su, mướp xã Kim Long, rau Vietgap xã Vân Hội. Về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (tiêu chí 9) - Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện được thành lập, thường xuyên kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động đúng quy định, văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới của huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định. Về an ninh trật tự - đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội.

 

Còn lại 2 tiêu chí chưa đạt là giao thông và môi trường. Trong tiêu chí giao thông, yêu cầu của tiêu chí là có hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã và 100% các tuyến đường huyện đạt chuẩn theo quy định. Để đảm bảo điều kiện đạt chuẩn tiêu chí giao thông, huyện cần thi công hoàn thành 2 tuyến đường Bảo Chúc - Hoàng Hoa - Tam Quan. Đối với tiêu chí môi trường, hiện nay trên địa bàn huyện chưa hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý rác thải rắn. Để đảm bảo yêu cầu, huyện xây dựng và thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn, nhất là đối với những loại rác có nguy hại cao cho môi trường, đồng thời, vận hành có hiệu quả Nhà máy xử lý chất thải tại thị trấn Hợp Hòa và hoàn thành tiêu chí môi trường tại xã Đồng Tĩnh.

Đối với xã Đồng Tĩnh, huyện đang chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với xã tích cực hoàn thành các tiêu chí: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại, môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: