Yên Lạc: 99% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh

28/10/2019

Nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân tự xây dựng, khai thác, sử dụng nước hợp vệ sinh và triển khai xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ người dân vùng nông thôn, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh hằng năm của huyện Yên Lạc tăng từ 94% năm 2016 lên 99% vào đầu năm 2019. Chất lượng môi trường nông thôn, các khu vực công cộng, các làng nghề sản xuất được cải thiện đáng kể, cảnh quan và môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp đang xuất hiện ở nhiều thôn, xóm, làng, xã.

Hiện nay, huyện có 5/16 xã vùng nông thôn, người dân được sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung như: công trình nước sinh hoạt tập trung Trung Hà, Trung Kiên; công trình cấp nước tập trung xã Hồng Phương – Liên Châu và công trình cấp nước tập trung liên huyện Đại Tự - Phú Đa. 11/16 xã vùng nông thôn đang sử dụng nước từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ chủ yếu là giếng khoan.

Để đối phó với thực trạng chất lượng nguồn nước mặt và nước ngầm đang bị ô nhiễm, các địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân tại các vùng nông thôn tiếp cận và ứng dụng các giải pháp, công nghệ xử lý nước như: xây bể lọc sắt, Asen, các thiết bị lọc theo hệ thống lọc thô, lọc tinh khiến chất lượng nước khi sử dụng được cải thiện hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai cho vay ưu đãi tới các hộ gia đình khu vực nông thôn chưa có nước sạch và công trình vệ sinh hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Kết quả từ năm 2016 đến hết năm 2018, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Lạc đã cho vay 58,157 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo và nâng cấp 4.345 công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt. Đối với 11 xã vùng nông thôn đang sử dụng nước từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ, huyện đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và có cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: