Công nhận thành phố Phúc Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

28/10/2019

Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1322/QĐ-TTg công nhận thành phố Phúc Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh chỉ đạo thành phố Phúc Yên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, sau khi xã Tiền Châu và xã Nam Viêm được nâng cấp lên thành phường, thành phố Phúc Yên còn 2 xã là Cao Minh và xã Ngọc Thanh cần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 8 năm thực hiện Chương trình, 2 xã Cao Minh và Ngọc Thanh đã đạt chuẩn nông thôn mới với 100% đường trục xã, đường từ trung tâm xã đến thành phố, 99% đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng/người/năm; 98% người lao động trong độ tuổi có việc làm.

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, thời gian tới, thành phố Phúc Yên tiếp tục chỉ đạo 2 xã tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: