Yên Lạc chú trọng thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

17/10/2019

Để thực hiện tốt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, thời gian qua, huyện Yên Lạc đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, trong đó, chú trọng mối liên kết giữa doanh nghiệp – hợp tác xã - nông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. UBND huyện tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả theo hướng nông nghiệp sạch và bền vững. Đồng thời, chú trọng chuyển đổi phương thức sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lại sản xuất của các hợp tác xã, đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại vào sản xuất, hướng tới tăng năng suất lao động, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng nhãn hiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của huyện.

Tính đến thời điểm này, huyện Yên Lạc đã triển khai một số mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản xuất bước đầu cho hiệu quả kinh tế như mô hình sản xuất chuối tiêu hồng ở xã Liên Châu, rau sạch ở Đại Tự, Hồng Phương, Liên Châu; trồng ớt xuất khẩu ở Nguyệt Đức; chăn nuôi gia công lợn, gà liên kết với doanh nghiệp tại xã Liên Châu; mô hình chăn nuôi bò sữa ở các xã vùng bãi như Hồng Châu, Liên Châu, Trung Hà…

Với cách làm thiết thực, hướng đi đúng đắn trong việc tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, đến nay, 100% hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện đã chuyển đổi và đi vào hoạt động có hiệu quả. Cùng với sự giúp sức của nhà nước, những năm qua, các hợp tác xã trên địa bàn đã chủ động xây dựng phương án kinh doanh, tổ chức các dịch vụ cung ứng cho thành viên theo hướng phát triển ổn định và bền vững. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ được các hợp tác xã lựa chọn chủ yếu là cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ đồng ruộng kết hợp vệ sinh môi trường. Có 2 hợp tác xã nông nghiệp lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu mới chuyên sản xuất rau sạch.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện chuyển đổi theo hướng tích cực. Hiệu quả của các mô hình tổ chức sản xuất góp phần tích cực trong việc nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và thu nhập của người dân. Hiện mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn huyện đạt 46,5 triệu đồng/người/năm, tăng 29 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%.

Theo Thu Hằng: Vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: