Thẩm định xét công nhận 2 xã Nghĩa Hưng và Yên Lập, huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

24/09/2019

Chiều 23/9, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị thẩm định, xét công nhận xã Nghĩa Hưng và xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2019.

Xã Nghĩa Hưng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, xã Yên Lập đăng ký đạt chuẩn năm 2018 nhưng trong năm đăng ký, 2 xã trên chưa hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Năm 2019, 2 xã đã tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; tiến hành đánh giá, hoàn thiện hồ sơ và được đoàn thẩm định của tỉnh thẩm định kết quả đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu bỏ phiếu xét công nhận nông thôn mới cho 2 xã Nghĩa Hưng và Yên Lập

Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, xã Nghĩa Hưng, xã Yên Lập đã chủ động huy động các nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, phát huy nội lực của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, các công trình đầu tư tại 2 xã trên đều được thanh quyết toán đầy đủ, đúng thủ tục và đảm bảo thời gian theo quy định, không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, 100% các thành viên đoàn thẩm  định nông thôn mới của tỉnh đã thống nhất bỏ phiếu đồng ý 2 xã Nghĩa Hưng và Yên Lập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Theo: Hiếu Ánh (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: