Tam Dương phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2019

18/09/2019

Sau hơn 9 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa kinh tế-xã hội của địa phương ngày một phát triển, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Tam Dương có 11/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; huyện đã hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Ảnh minh họa

Là huyện thuần nông, ruộng đất manh mún, phân tán, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chất lượng nguồn nhân lực thấp, việc dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất chưa thực hiện được nhiều, môi trường nông thôn còn nhiều bức xúc, năm 2011, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Dương gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực tế này, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, ban hành cơ chế đầu tư hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu phù hợp với từng địa phương, huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Với sự nỗ lực và bằng nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, nhân dân các địa phương đã hiến trên 107.600 m2 đất, hơn 88.900 ngày công lao động và 937,2 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng chương trình.

Để nâng cao thu nhập, đời sống của người dân, huyện đã vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh; triển khai sâu rộng, kịp thời các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế đến nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm thế mạnh của huyện, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: chăn nuôi gia cầm, phát triển vùng sản xuất hàng hóa dưa chuột, bí đỏ, su su… Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn, thực hiện hiệu quả tiêu chí Thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 37,5 triệu đồng/người/năm, tăng 22,1 triệu đồng/người/năm so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,3% năm 2010 xuống còn 1,19% cuối năm 2018; dự kiến cuối năm 2019 giảm còn 0,78%. Hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng; 100% số xã đã được quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới; đường giao thông liên xã, liên thôn, giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa hoặc nâng cấp. Hệ thống điện lưới, viễn thông đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và nhu cầu đời sống nhân dân. Toàn huyện hiện có 8 chợ nông thôn được nâng cấp. Công tác bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lên. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đến nay, toàn huyện có 39/40 trường học ở cả 3 cấp học của 12 xã đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 97,5%. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư với 12/12 xã đã đạt chuẩn tiêu chí văn hóa. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt trên 87%.

Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019, Tam Dương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ 2 tiêu chí còn lại: Giao thông và Môi trường. Cụ thể: quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương hoàn thành 2 tiêu chí còn lại của huyện nông thôn mới và 3 tiêu chí chưa đạt chuẩn của xã Đồng Tĩnh; nỗ lực hoàn tất các thủ tục để cứng hóa hơn 3km đường huyện; xây dựng và thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn, vận hành hiệu quả Nhà máy xử lý chất thải tại thị trấn Hợp Hòa.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tiếp theo, huyện Tam Dương tiếp tục huy động mọi nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Thu Huyên (tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: