Ngành Thông tin và Truyền thông góp sức xây dựng nông thôn mới

11/09/2019

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, 10 năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã tích cực tham gia chương trình bằng những hoạt động thiết thực. Bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận chuyên môn, các doanh nghiệp trực thuộc ngành thực hiện tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, Sở Thông tin & Truyền thông còn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa cho phong trào, đóng góp quan trọng vào công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Hoàn thành, nâng cao chất lượng tiêu chí số 8 

Khi bước vào thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2011, tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông gồm 2 chỉ tiêu phải đạt là: Xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; xã có Internet đến thôn. Thời điểm này, toàn tỉnh có 109/112 xã có điểm phục vụ bưu chính, đạt 97%. Tuy nhiên, mới có 30/202 thôn có điểm truy cập Internet công cộng, chiếm tỷ lệ 14%. Hạ tầng internet mới được triển khai ở trung tâm một số xã trong tỉnh, hầu hết các xã khó khăn, xã vùng sâu, vùng xa chưa có internet. Với sự nỗ lực của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh, đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 112/112 xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 112/112 xã có hạ tầng kỹ thuật viễn thông đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ truy cập Internet cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thôn. Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu của tiêu chí số 8 ở 100% số xã xây dựng nông thôn mới, nhưng chất lượng tiêu chí còn thấp, chất lượng dịch vụ ở nhiều xã chưa cao.

Đến nay, trên 80% số điểm phục vụ bưu chính đã được công nhận là điểm kinh doanh đa dịch vụ

Giai đoạn 2016-2020, dựa theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Sở Thông tin và Truyền thông bám sát nội dung chi tiết của từng chỉ tiêu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới về thông tin và truyền thông trên địa bàn, gồm 4 chỉ tiêu: Có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, internet; xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Thực hiện tiêu chí này, Sở đã kêu gọi các doanh nghiệp khi đầu tư phát triển hạ tầng tập trung ưu tiên đầu tư cho các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng yêu cầu về tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và số xã có internet theo bộ tiêu chí; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo, đảm bảo thời gian phục vụ tại các điểm bưu điện văn hóa xã, góp phần đảm bảo thông tin liên lạc cho chính quyền và nhân dân, rút ngắn khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các vùng, miền.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiêu chí số 8 đã được hoàn thành tại 112/112 xã trong tỉnh. Toàn tỉnh có 4 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông là Viettel, VNPT, Mobifone và Vietnammobile. Riêng doanh nghiệp Viettel chiếm thị phần khoảng 70% ở khu vực nông thôn của tỉnh, VNPT chiếm thị phần khoảng 25%. Thuê bao điện thoại đạt khoảng 80 máy/100 dân; số người sử dụng Internet ước đạt trên 60% dân số. 100% số thôn của 112 xã trong tỉnh được cung ứng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất và dịch vụ di động 3G và cung ứng hai loại dịch vụ điện thoại cố định, di động mặt đất. Từ 2016 đến nay, ước tính Viettel Vĩnh Phúc đã đầu tư 216,8 tỷ đồng, VNPT Vĩnh Phúc đầu tư 36 tỷ đồng để củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng viễn thông, Internet, tài trợ Internet học đường và phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ ở các vùng nông thôn.

Giai đoạn 2010-2019, có 2 đài truyền thanh cấp huyện được nâng cấp và xây mới, 34 đài truyền thành cấp xã được nâng cấp; 100% cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND xã có máy tính kết nối mạng internet. Tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức đạt từ 0,7 đến 1 máy tính/cán bộ. Mỗi xã sử dụng từ hai đến ba phần mềm ứng dụng tin học dùng chung là: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh. 

Phát huy hiệu quả tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí của ngành trong xây dựng nông thôn mới, Sở Thông tin và Truyền thông đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh: Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử; các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử, bản tin và các ấn phẩm xuất bản; hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh xã tăng cường tuyên truyền triển khai xây dựng nông thôn mới. 

Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh là một trong những kênh thông tin hữu hiệu với sự đa dạng về hình thức tuyên truyền, mang lại hiệu ứng tuyên truyền cao. Nội dung tuyên truyền trên Cổng có sự phù hợp ở từng thời điểm, giai đoạn trong xây dựng nông thôn mới. Thời điểm đầu, khi toàn tỉnh bắt đầu triển khai chương trình, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tỉnh tập trung tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa, lợi ích và các mục tiêu cơ bản của chương trình để đông đảo người dân hiểu và tích cực hưởng ứng. Sau khi các tầng lớp nhân dân đã hiểu thấu đáo về chương trình, phát huy vai trò của cơ quan tuyên truyền, đội ngũ phóng viên tiếp tục đẩy mạnh nêu gương người tốt, việc tốt, biểu dương tinh thần các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới; chọn lọc những kinh nghiệm hay để tuyên truyền, phổ biến, tạo sức lan tỏa cho phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”; phản ánh những khó khăn, vướng mắc để các cơ quan quản lý nắm bắt và có sự điều chỉnh kịp thời. Đặc biệt, giai đoạn nước rút, các phóng viên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tăng cường tuyên truyền, phản ánh sự vào cuộc của các cấp, ngành, những nỗ lực của nhân dân các địa phương tăng tốc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. 10 năm qua, Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử tỉnh đã đăng tải gần 1.700 tin, bài tuyên truyền và tích hợp, lưu trữ hơn 400 dữ liệu phục vụ công tác tra cứu thông tin, chỉ đạo, điều hành về xây dựng nông thôn mới.

Quá trình tác nghiệp, không ít những kỷ niệm khó quên còn lưu giữ trong ký ức mỗi phóng viên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử. Được giao phụ trách tuyên truyền nông thôn mới 2 huyện: Yên Lạc, Sông Lô, phóng viên Thanh Nga nhớ lại, mặc dù mỗi huyện có đặc thù khác nhau nhưng đều là những huyện thuần nông nên những ngày đầu các địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới, phóng viên đến không chỉ tìm hiểu thông tin viết bài mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực. Không chỉ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về chương trình này, quan trọng hơn là các phóng viên tuyên truyền để người dân, nhất là bà con nông dân hiểu được chính họ là chủ thể của xây dựng nông thôn mới, là người được hưởng lợi từ chương trình. Từ đó, tích cực đóng góp công sức, tiền của, hiến đất làm đường, tham gia giám sát quá trình thực hiện. Phóng viên Thanh Nga chia sẻ: “Niềm vui của tôi khi quay trở lại những địa phương này thấy họ đã thay đổi trong cách nghĩ, cách làm. Thi thoảng nhận được những món quà nhỏ từ bà con nông dân là rau, củ, quả, những sản phẩm mà họ có được sau nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới thì niềm vui của tôi càng nhân lên gấp bội. Tôi thấy hạnh phúc và ý nghĩa hơn công việc mình đã làm.”

 10 năm qua, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh luôn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên cả sóng truyền hình, sóng phát thanh và trang thông tin điện tử. Từ năm 2010 đến nay, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã phát sóng trên 5.360 tin, bài phóng sự ngắn, phỏng vấn trong các chương trình Thời sự; 265 phóng sự từ 10-15 phút; phát sóng định kỳ trên 2.000 mục và 620 chuyên mục có nội dung tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 

Là một trong những phóng viên có đóng góp không nhỏ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phóng viên Đặng Thưởng, Phòng Thời sự, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cho biết: “Vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành kế hoạch tuyên truyền được giao. Sau khi phóng viên báo, đài vào cuộc tích cực tuyên truyền, nhiều người dân các địa phương đã đồng tình ủng hộ, góp công, góp của, hiến đất làm đường, xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi, góp phần cùng các địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới.”   

Cũng là một trong những cơ quan đi đầu trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, Báo Vĩnh Phúc đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể nhằm thực hiện chương trình theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tuyên truyền đậm nét các địa phương, đơn vị  nỗ lực tháo gỡ khó khăn, sự vào cuộc của các cấp, ngành, hệ thống chính trị để hoàn thành mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới. 10 năm qua trên các ấn phẩm của Báo Vĩnh Phúc đã đăng gần 7.000 tin, bài ảnh phản ánh rõ nét sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, các xã đạt chuẩn và giữ vững các tiêu chí về nông thôn mới.

Giai đoạn 2020-2030, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo triển khai nâng cao hơn nữa chất lượng tiêu chí số 8, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phục vụ đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Phấn đấu giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh có 15 xã hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 23 thôn đạt thôn dân cư nông thôn mới kiểu và đến năm 2030, 100% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao ở tiêu chí số 8.

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: