Thẩm định, xét công nhận xã Yên Lập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

09/09/2019

Sáng 30/8, Đoàn thẩm định Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Trần Ngọc Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định, xét công nhận xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đoàn thẩm định kiểm tra thực tế khu vực bếp ăn Trường mầm non xã Yên Lập

Để hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, xã Yên Lập đã huy động nguồn kinh phí 453,6 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 550 triệu đồng tiền mặt, hiến 7.200 m2 đất và 520 ngày công lao động. Đến nay, 100% các tuyến đường xã, đường trục thôn, đường ngõ, xóm, đường nội đồng đã được cứng hóa, bê tông hóa; 3/3 trường cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia. Cùng đó, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, các thiết chế văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương. Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của Yên Lập đạt trên 42,02 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới giảm còn 1,52%.

Sau khi đi kiểm tra thực tế các tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, các thành viên Đoàn thẩm định thống nhất đồng ý biểu quyết công nhận xã Yên Lập đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đề nghị xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để báo cáo, trình Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn năm 2019.

Chúc mừng thành quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Lập đã đạt được sau 8 năm xây dựng nông thôn mới, đồng chí Trần Ngọc Oanh yêu cầu địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; đồng thời, tuyên truyền, vận động sự vào cuộc của người dân để từng bước tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư mới kiểu mẫu.

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: