Chuyển biến tích cực trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở huyện Tam Dương

27/08/2019

Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huyện Tam Dương triển khai sâu rộng 5 nội dung của cuộc vận động đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện. Hiện tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được cải thiện và nâng cao ở cả tuyến huyện và tuyến xã. Trong lĩnh vực giáo dục, toàn huyện có 43/44 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Hàng năm tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm trên 85%, tổ dân phố đạt văn hóa chiếm trên 80%.

Thực hiện phong trào thi đua “Tam Dương chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến trên 58.000m2 đất và 65 nghìn ngày công xây dựng nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Đặc biệt, huyện Tam Dương đã thành lập được 8 nhóm nòng cốt thực hiện chương xây dựng nông thôn mới  ở 5 xã: Vân Hội, Hợp Thịnh, Đạo Tú, Duy Phiên, Kim Long, thu hút 143 người tham gia. Đến nay, sau 8 năm triển khai chương trình, toàn huyện có 11/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đồng Tĩnh phấn đấu cán đích nông thôn mới trong năm 2019. Huyện Tam Dương cũng đặt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm nay.

Theo Vinhphuc.gov.vn

 
Các tin đã đưa ngày: