Lập Thạch đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thủy sản, phát triển cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao gắn với quy hoạch vùng sản xuất

27/08/2019

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy Lập Thạch về phát triển chăn nuôi, thủy sản và cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2016-2020, huyện Lập Thạch đã phát triển được nhiều vùng chăn nuôi, thủy sản, cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Cơ cấu giống cây trồng thay đổi theo hướng tích cực, diện tích sản xuất các giống lúa chất lượng, năng suất cao gia tăng; các mô hình trồng cây có múi, cây thanh long ruột đỏ được nhân rộng.

Để Nghị quyết này, UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước tới người dân, trong đó, tập trung tuyên truyền, triển khai các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện; giới thiệu các mô hình sản xuất trình diễn các giống cây trồng, vật nuôi mới trong và ngoài huyện; định hướng cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi hằng năm của tỉnh và huyện, nhất là các giống mới khuyến khích mở rộng sản xuất đại trà.

Ngành chăn nuôi đã từng bước trở thành ngành sản xuất chính trong sản xuất nông nghiệp. Huyện đã quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi trọng điểm như: chăn nuôi lợn thịt tập trung tại các xã: Quang Sơn, Hợp Lý, Bắc Bình, Ngọc Mỹ, Xuân Hòa; chăn nuôi gia cầm tập trung tại Đồng Ích, Bàn Giản, Liễn Sơn; chăn nuôi trâu, bò ở Vân Trục, Văn Quán và Sơn Đông và chăn nuôi bò sữa tại Thái Hòa, Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn …. Đã có một số mô hình chăn nuôi theo quy mô công nghiệp và bán công nghiệp đem lại hiệu quả như: Chư­­ơng trình chăn nuôi bò thịt, bò vỗ béo có năng suất, chất lượng như: giống bò Brahman đỏ, bò siêu thịt 3B; chương trình công nghiệp hoá đàn lợn theo tiêu chuẩn VietGap, phát triển đàn gia cầm theo công nghệ nuôi gà an toàn sinh học kết hợp triển khai hỗ trợ tinh cho đàn bò thịt, bò sữa, đàn lợn nái. Ước năm 2019, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 775 tỷ đồng, tăng 155 tỷ đồng so với năm 2015. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp hiện chiếm 57%.

3 năm qua, sản xuất thuỷ sản trên địa bàn phát triển khá do đã tập trung khai thác tối đa diện tích ao hồ sẵn có; đẩy mạnh thâm canh, đưa giống tốt có năng suất, chất lượng cao vào nuôi trồng. Tổng giá trị nuôi trồng thủy sản năm 2019 ước đạt 52 tỷ đồng, tăng gần 9 tỷ đồng  so với trước khi thực hiện Nghị quyết năm 2015.

Cùng với phát triển chăn nuôi, thủy sản, huyện Lập Thạch chú trọng tuyên truyền, vận động người dân phát triển cây hàng hóa có trị kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị sản xuất/ha đất canh tác: từ 62,8 triệu đồng/1ha năm 2016 đến năm 2018 là 76 triệu đồng/ha và ước năm 2019 là 78,5 triệu đồng/ha; giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2019  ước khoảng 560 tỷ đồng.

Việc đẩy mạnh phát triển cây hàng hóa có trị kinh tế cao đã góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất rau quả theo quy trình VietGAP. Hiện toàn huyện có hơn 159,03 ha diện tích cây trồng sản xuất theo quy trình này như mô hình trồng bí đỏ, dưa chuột, ớt ở các xã: Đồng Ích, Bàn Giản, Triệu Đề, Quang Sơn; mô hình trồng bưởi và cam CS1 trên vùng đồi thấp...Riêng Chương trình thí điểm đầu tư phát triển vùng sản xuất thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu theo mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ đã được mở rộng với quy mô 300ha tại 5 xã: Ngọc Mỹ, Vân Trục, Xuân Hoà, Hợp Lý, Quang Sơn.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thuỷ sản và cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao trên địa bàn, huyện Lập sẽ tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường tập huấn, thông tin nâng cao kiến thức cho nông dân; chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật; xây dựng, nhân rộng các mô hình trình diễn chăn nuôi, thuỷ sản và cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao để khuyến khích người dân tham gia vào phát triển, mở rộng. Trên cơ sở quy hoạch chung của huyện và quy hoạch nông thôn mới ở các xã, thị trấn, UBND huyện chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch đất đai lâu dài, ổn định cho phát triển chăn nuôi, thuỷ sản và cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, tăng diện tích sản xuất rau quả an toàn theo VietGAP và liên kết theo chuỗi giá trị.

Theo Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: