Lập Thạch đẩy mạnh công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

26/08/2019

Nhờ “dân vận khéo” mà tới nay, huyện Lập Thạch đã có 18/18 xã được công nhận xã nông thôn mới; huyện phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019.

Cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, Ban dân vận Huyện ủy đã chỉ đạo các khối dân vận xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tầng lớp nhân dân phát huy nội lực, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí còn khó khăn như giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường.

 Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới  từ năm 2011 đến năm 2018, tổng kinh phí đầu tư cho chương trình của xã đạt gần 175 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp hơn 9 tỷ đồng , 500 ngày công lao động và hiến gần 10.000m2 đất. Nhiều hộ dân tự nguyện chặt nhiều cây ăn quả, cây lấy gỗ có giá trị kinh tế cao, tháo dỡ tường rào và các công trình của gia đình để giải phóng mặt bằng mở rộng diện tích đường giao thông.

Cùng với Ban dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. MTTQ huyện triển khai mô hình điểm xây dựng đường giao thông nội đồng tại các xã: Liễn Sơn, Đồng Ích. Đoàn thanh niên huyện xây dựng hiệu quả mô hình “Ngọn đèn thắp sáng đường làng”. Hội cựu chiến binh có mô hình hội cựu chiến binh với phong trào phát triển giao thông nông thôn. Hội nông dân làm điểm về vệ sinh đường làng ngõ xóm…

 Để công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện ngày càng phát huy hiệu quả, sớm đưa huyện Lập Thạch trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019, huyện tiếp tục triển khai biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chú trọng việc xây dựng cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tính gương mẫu đi đầu trong mọi cuộc vận động để nhân dân học tập và làm theo.

Theo Ngọc Thảo: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: