Người đưa bưởi Diễn "bén duyên" trên đồng đất Nguyệt Đức (16/09/2021)

Về xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc tìm hiểu phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chúng tôi được giới thiệu đến mô hình trồng cây bưởi Diễn của gia đình ông Phạm Quang Luyện ở thôn Gia Phúc. Ông không chỉ là một trong những người tiên phong đưa cây bưởi Diễn "bén duyên" với đồng đất Nguyệt Đức mà còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

Phụ nữ xã Thái Hòa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu (10/09/2021)

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của địa phương, Hội Phụ nữ xã Thái Hòa, huyện lập Thạch đã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp hội viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, đồng thời, gắn các tiêu chí của chương trình với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội. Mỗi chi hội đều đăng ký cam kết phần việc do phụ nữ đảm nhận phù hợp với tình hình thực tế địa phương như: phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương; bảo vệ môi trường sống; tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (10/09/2021)

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1466/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng.

Phát triển kinh tế từ mô hình nuôi thỏ theo hướng liên kết (31/08/2021)

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện Tam Đảo xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, không chỉ tạo thu nhập cho hộ gia đình mà còn liên kết giúp đỡ nhiều hộ dân khác cùng nâng cao thu nhập. Một trong số đó là mô hình chăn nuôi thỏ Newzealand theo hướng liên kết của anh Nguyễn Mạnh Thắng ở thôn Quang Đạo, xã Yên Dương.

MTTQ các cấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu (27/08/2021)

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân (18/08/2021)

Với mục tiêu không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân ở vùng nông thôn, các địa phương trong tỉnh luôn coi phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản phẩm giá trị kinh tế cao, bền vững, quy mô sản xuất hàng hóa tập trung là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi diện mạo nông thôn, tạo nguồn lực để thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã miền núi (16/08/2021)

Để thực hiện mục tiêu hết năm 2021 toàn tỉnh có 11 xã nông thôn mới nâng cao, 36 thôn dân cư kiểu mẫu, thời điểm này, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đúng lộ trình. Tuy nhiên, với một số xã miền núi, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao gặp không ít khó khăn dẫn đến khó đạt mục tiêu đề ra.

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP (15/08/2021)

Thời gian qua, việc sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp (VietGAP) đang được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện nhằm tạo ra sản phẩm an toàn phục vụ nhu cầu thị trường. Đến nay, đã có hàng trăm nghìn héc-ta cây trồng được chứng nhận VietGAP, qua đó giúp nâng cao chất lượng, giá trị cho hàng nông sản.

Nuôi ốc nhồi trong nhà màng: Đầu tư ít, hiệu quả cao (13/08/2021)

Trước nguy cơ giảm năng suất trong sản xuất nông nghiệp do biến đổi khí hậu, hiệu quả bước đầu từ mô hình nuôi ốc nhồi trong nhà màng của gia đình anh Trần Văn Phong, Tổ dân phố Chăm Chỉ, thị trấn Hợp Châu (Tam Đảo) đã và đang mở ra hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản.

Khoa học và công nghệ góp sức xây dựng nông thôn mới (12/08/2021)

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện, tích cực. Trong đó, khoa học và công nghệ (KH&CN) được xác định là động lực và nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của chương trình; góp phần vào phát triển bền vững ở khu vực nông thôn trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội và môi trường.
Các tin đã đưa ngày: