Hội thảo khoa học 18-5-2016

24/05/2016

Hội thảo khoa học: “Trí thức Vĩnh Phúc với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI”.

 

Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: