Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động KH&CN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

22/01/2020

 

Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: