Mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chuối tiêu hồng tại huyện Yên Lạc

06/07/2018

Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: