VIDEO: Hội nghị đầu bờ đánh giá giống khoai tây mới nhập nội

27/02/2019

Ngày 23/2/2019, tại xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên, Viện Sinh học Nông nghiệp - Học viện nông nghiệp tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá việc triển khai đề tài nghiên cứu, thử nghiệm một số giống khoai tây mới có năng suất, chất lượng cao tham gia vào chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Vĩnh Phúc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: