Phóng sự: Vĩnh Phúc áp dụng biện pháp kỹ thuật để xử lý cây thanh long ruột đỏ bằng biện pháp chiếu sáng và chăm sóc, tạo ra sản phẩm trái vụ nhằm tăng năng suất nâng cao hiệu quả kinh tế

31/10/2018

Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: