Phóng sự một số mô hình Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2016

08/11/2016

Năm 2016, Hội đồng khoa học tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt thực hiện 66 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, trong đó có nhiều đề tài mới, có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội, góp phần tái cơ cấu nền nông nghiệp của tỉnh.

 

Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: