Phóng sự Thanh tra chuyên đề các sản phẩm, hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại một số đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (21/01/2017)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch thanh tra năm 2017; Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hoá và sở hữu công nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhằm thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.

Phóng sự Mô hình nuôi bò cái lai B.B.B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (06/01/2017)

Trong năm 2016, Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu, đánh giá khả năng sinh trưởng, và sinh sản của bò cái lai B.B.B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đề tài đã mở ra một hướng đi mới cho ngành chăn nuôi của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (16/12/2016)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Phóng sự một số mô hình Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2016 (08/11/2016)

Năm 2016, Hội đồng khoa học tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt thực hiện 66 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, trong đó có nhiều đề tài mới, có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội, góp phần tái cơ cấu nền nông nghiệp của tỉnh.

Phóng sự xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ cao (13/09/2016)

Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ cao.

Phóng sự về một số mô hình Khoa học và Công nghệ tiêu biểu (09/06/2016)

Một số mô hình Khoa học và Công nghệ tiêu biểu

Hội thảo khoa học 18-5-2016 (24/05/2016)

Hội thảo khoa học: “Trí thức Vĩnh Phúc với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI”.

Phóng sự về trạm xử lý rác thải (04/05/2016)

Tính khả thi từ một đề tài khoa học.
Các tin đã đưa ngày: