Phóng sự Thanh tra chuyên đề các sản phẩm, hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại một số đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (21/01/2017)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch thanh tra năm 2017; Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hoá và sở hữu công nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhằm thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.

Phóng sự Mô hình nuôi bò cái lai B.B.B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (06/01/2017)

Trong năm 2016, Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu, đánh giá khả năng sinh trưởng, và sinh sản của bò cái lai B.B.B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đề tài đã mở ra một hướng đi mới cho ngành chăn nuôi của tỉnh.
Các tin đã đưa ngày: