Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động KH&CN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (22/01/2020)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động KH&CN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội nghị hợp tác phát triển khoa học và công nghệ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ X tại tỉnh Phú Thọ (31/10/2019)

Hội nghị hợp tác phát triển khoa học và công nghệ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ X tại tỉnh Phú Thọ
Các tin đã đưa ngày: