Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (09/06/2020)

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở KH&CN Vĩnh Phúc (15/05/2020)

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở KH&CN Vĩnh Phúc

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động KH&CN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (22/01/2020)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động KH&CN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: