CHỈ THỊ, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, THÔNG BÁO

30/05/2018

CHỈ THỊ

1. Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (cập nhật ngày 4/2/2020)

2. Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (cập nhật ngày 04/4/2020)

CÔNG ĐIỆN

1. Công điện số 156/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (cập nhật ngày 4/2/2020)

VĂN BẢN BỘ KH&CN

1. Văn bản số 1287/TĐC-HCHQ: V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (cập nhật ngày 30/05/2018)

2. Văn bản số 1538/BKHCN-ĐP: V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (cập nhật ngày 30/05/2018)

3. Chỉ thị số 15/CT-TTg: Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (cập nhật ngày 03/08/2018)

4. Thông báo số 13005/TB-SHTT: Thông báo về việc thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN (cập nhật ngày 28/11/2018)

5. Văn bản số 9024/UBND-TH1: V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII (cập nhật ngày 28/11/2018)

6. Văn bản số 1048/BKHCN-PTTTDN v/v hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/2009/NĐ-CP (cập nhật ngày 19/4/2019)

7. Văn bản số 955/BKHCN-VP: V/v hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019 (cập nhật ngày 08/4/2019)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: