CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

03/05/2018

Nghị quyết 48/2017/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Thông qua vào ngày 10/11/2017

Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Thông qua vào ngày 13/11/2017

Nghị quyết 50/2017/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018, Thông qua vào ngày 14/11/2017

Luật Lâm nghiệp, Thông qua vào ngày 15/11/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019

Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017, Thông qua vào ngày 20/11/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2018

Luật Thủy sản 2017, Thông qua vào ngày 21/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017, Thông qua vào ngày 22/11/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018

Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Thông qua vào ngày 22/11/2017

Luật Quản lý nợ công 2017, Thông qua vào ngày 23/11/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018

Luật Quy hoạch, Thông qua vào ngày 24/11/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019

Nghị quyết 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thông qua ngày 24/11/2017

Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Thông qua vào ngày 24/11/2017

Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Thông qua vào ngày 24/11/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2018

Nghị quyết 55/2017/QH14 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Thông qua vào ngày 24/11/2017

Nghị quyết 51/2017/QH14 về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thông qua vào ngày 21/11/2017

 

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: