Tiêu chuẩn hướng dẫn các chất làm sạch các thiết bị y tế

12/01/2021

Tiêu chuẩn mới được xây dựng từ ủy ban ASTM sẽ giúp các công ty sản xuất chất tẩy rửa có thể định lượng chuẩn xác chất lượng sản phẩm của mình.

Ủy ban của ASTM International về vật liệu, thiết bị y tế và phẫu thuật ( F04 ) đang phát triển một tiêu chuẩn đề xuất sẽ cung cấp công thức chất làm sạch để làm sạch máu khô từ các thiết bị y tế bằng thép không gỉ. 

Theo thành viên, ông Ralph Basile của ASTM International, công thức được mô tả trong tiêu chuẩn mới sẽ được thử nghiệm dựa trên các thử nghiệm liên quan tới tiêu chuẩn D8179, hướng dẫn của ASTM về chất tẩy rửa thiết bị y tế (D8179).

D8179 - Tiêu chuẩn hướng dẫn làm sạch các thiết bị y tế 
 

Ông Basile, phó chủ tịch Healthmark Industries, cho biết: “Tiêu chuẩn D8179 này sẽ giúp cung cấp ứng dụng thực tế, cũng như cung cấp cơ sở công thức chất làm sạch với mục đích là các nhà sản xuất chất tẩy rửa có thể dựa trên tiêu chuẩn đó để so sánh với công thức của họ.  

Ông Basile cho biết rằng các nhà sản xuất chất làm sạch, phòng thí nghiệm kiểm tra độc lập, các tổ chức tiêu chuẩn khác, cơ quan quản lý, nhà sản xuất thiết bị y tế và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe chịu trách nhiệm làm sạch các thiết bị y tế được sử dụng trong lâm sàng đều sẽ thấy tiêu chuẩn đề xuất ( WK70410 ) hữu ích. 

Tất cả các bên quan tâm được mời tham gia vào quá trình phát triển liên tục của tiêu chuẩn được đề xuất, sẽ bao gồm nghiên cứu liên phòng. Những người tham gia bao gồm:

- Các nhà sản xuất chất tẩy rửa,

- Các nhà sản xuất nguyên liệu thô được sử dụng trong chất tẩy rửa

- Phòng thí nghiệm kiểm tra,

- Các nhà sản xuất thiết bị y tế,

- Các nhà sản xuất thiết bị thử thách làm sạch và

- Cơ quan quản lý.

Ủy ban khuyến khích sự tham gia của những người khác đại diện cho các bên liên quan này cùng với đại diện từ các nhóm bên liên quan khác. 

Theo Bảo Linh: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: