Các thông báo WTO/TBT phát hành từ ngày 02-21/10/2015

28/10/2015

Các thông báo WTO/TBT phát hành từ ngày 02-21/10/2015

Quốc gia Thông báo Ngày phát hành Hạn góp ý Số ngày còn lại để góp ý Download Toàn văn
Bra xin G/TBT/N/BRA/651 21/10/2015 16/11/2015 20 Request for Full Text
Bra xin G/TBT/N/BRA/652 21/10/2015 17/12/2015 51 Request for Full Text
Y ê men G/TBT/N/LÀ/272 #G/... 20/10/2015 19/12/2015 53 Request for Full Text
A rập G/TBT/N/SÁU/865 19/10/2015 18/12/2015 52 Request for Full Text
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/608 19/10/2015 18/12/2015 52 Full Text Document
A rập G/TBT/N/SAU/866 19/10/2015 18/12/2015 52 Request for Full Text
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/609 19/10/2015 18/12/2015 52 Full Text Document
A rập G/TBT/N/ARE/271#G/... 19/10/2015 18/12/2015 52 Request for Full Text
Trung Quốc G/TBT/N/CHN/1139 19/10/2015 18/12/2015 52 Full Text Document
Ai cập G/TBT/N/EGY/110 16/10/2015 15/12/2015 49 Request for Full Text
Bra xin G/TBT/N/BRA/648 16/10/2015 10/12/2015 44 Request for Full Text
Ca na đa G/TBT/N/CÓ THỂ/470 16/10/2015 23/12/2015 57 Request for Full Text
Ca na đa G/TBT/N/CÓ THỂ/469 08/10/2015 16/12/2015 50 Request for Full Text
A rập G/TBT/N/SÁU/863 07/10/2015 06/12/2015 40 Request for Full Text
A rập G/TBT/N/SÁU/864 07/10/2015 06/12/2015 40 Request for Full Text
A rập G/TBT/N/SAU/863 07/10/2015 06/12/2015 40 Request for Full Text
A rập G/TBT/N/SÁU/862 07/10/2015 06/12/2015 40 Request for Full Text
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/606 07/10/2015 06/12/2015 40 Full Text Document
Vương quốc A rập G/TBT/N/LÀ/270 07/10/2015 06/12/2015 40 Request for Full Text
Hàn Quốc G/TBT/N/KOR/607 07/10/2015 06/12/2015 40 Full Text Document
Ô man G/TBT/N/OMN/212 07/10/2015 06/12/2015 40 Full Text Document
Hoa kỳ G/TBT/N/HOA KỲ/1034 05/10/2015 30/11/2015 34 Full Text Document
Nam phi G/TBT/N/ZAF/3/Rev.1 05/10/2015 04/12/2015 38 Request for Full Text
Y ê men G/TBT/N/LÀ/269 #G/... 02/10/2015 01/12/2015 35 Request for Full Text
EU G/TBT/N/EU/318 02/10/2015 01/12/2015 35 Full Text Document
 

 Tổng hợp: MC
Các tin đã đưa ngày: