Cải tiến trong ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp

17/08/2016

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Các tiêu chuẩn do ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - International Organisation for Standardisation) ban hành đều bắt đầu với chữ ISO. Tổ chức này là liên hiệp các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, thương mại và liên lạc trong các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua phát triển các tiêu chuẩn chất lượng chung.

ISO 9001 là một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001 (hoặc các hệ thống quản lý/ tiêu chuẩn khác) cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng.

Năng suất chất lượng: Cải tiến trong ISO 9001:2015

Cải tiến đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ra đời đúng thời điểm đáp ứng được các thay đổi to lớn về công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu. Phiên bản này sẽ trở thành tiêu chuẩn hiệu lực, dễ sử dụng và chuyên sâu về hệ thống quản lý chất lượng.

Để hoạt động năng suất chất lượng của các tổ chức, doanh nghiệp được cải tiến, nâng cao thì các hoạt động cải tiến trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 là yếu tố vô cùng cần thiết.

Để thực hiện được điều này, tổ chức phải xác định, lựa chọn các cơ hội cải tiến và thực hiện mọi hành động cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Các điều này phải bao gồm: cải tiến các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu cũng như để giải quyết nhu cầu và mong đợi trong tương lai; khắc phục, ngăn ngừa hoặc làm giảm các ảnh hưởng không mong muốn; cải tiến kết quả hoạt động và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

Việc chấp nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp

Ví dụ về sự cải tiến có thể bao gồm khắc phục, hành động khắc phục, cải tiến liên tục, thay đổi mang tính đột phá, đổi mới và tái cấu trúc tổ chức.

Có thể nói, việc chấp nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của tổ chức, đề tài có thể cải tiến kết quả hoạt động tổng thể, cung cấp một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến phát triển bền vững; giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng.

Theo Hòa Lê: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: